AK is een diagnostisch systeem waarin met spiertesten een analyse kan worden gemaakt over lichaamsfuncties.

Uit onderzoek is gebleken dat onze spieren meer verbonden zijn met de rest van ons lichaam dan vroeger gedacht werd. Dat betekent dat een specialist nu met een simpele test van de spierfunctie al bepaalde problemen kan vaststellen, zoals het over- of onderfunctioneren van specifieke organen.

Naast gewrichtsklachten kan Applied Kinesiology helpen met het opsporen en behandelen van spijsverteringsproblemen, hoofdpijnen, spierpijnen, allergieën, huiduitslag, moeheid, zenuwpijnen, enzovoorts.

Honderden artsen, tandartsen en osteopaten wereldwijd gebruiken het systeem van Applied Kinesiology bij het onderzoeken, behandelen en ondersteunen van hun patiënten.

Geschiedenis

Het systeem van Applied Kinesiology werd in de jaren ’60 ontwikkeld door Dr. George Goodheart, een chiropractor uit Detroit. Hij kwam tot de ontdekking dat spieren niet alleen in verbinding staan tot specifieke zenuwen, maar dat ze ook een relatie hebben met allerlei andere systemen.

Hij onderzocht de zenuwverbindingen, de doorbloeding, het lymfatische systeem en andere correlaties. Ook relaties tussen spieren en bepaalde reflexpunten, de wervelkolom, het bekken, de ledematen, schedel, kaakgewricht en heel wat andere systemen in het lichaam werden door hem verder uitgewerkt en in kaart gebracht.

Inmiddels is Applied Kinesiologie erkend door de “Orde van Geneesheren” in Oostenrijk, en zijn er honderden specialisten die het systeem toepassen.


De spiertesten zijn afhankelijk van de reactie van het zenuwstelsel.

Wanneer bepaalde zenuwen worden geprikkeld, kan er een reactie ontstaan van gerelateerde spieren. Afhankelijk van deze reactie, spierweerstand die beter of slechter wordt, kan de behandelaar conclusies trekken.

Een spiertest gedaan door een AK specialist (arts, tandarts, chiropractor, osteopaat of kinesist/fysiotherapeut) is niet vergelijkbaar met andere kinesiologische systemen, waarbij er een andere druk wordt gebruikt en de resultaten ook niet altijd gelijkaardig zijn.

Een voorbeeld van Applied Kinesiology in de praktijk.

Iemand komt binnen met een knieklacht. Na een algemeen onderzoek en een aantal vragen zal de behandelaar het gewricht verder nakijken met AK testen. 

Hij oefent (compressie) druk uit op de knie, waarna de spier wordt getest. Indien deze een verminderde weerstand geeft, kan dit wijzen op kraakbeenproblemen. Indien de knie naar buiten wordt geduwd en er een spier verzwakt, kan dit duiden op een probleem met de buitenste banden (ligamenten). Zo kan worden nagegaan waar de oorzaak ligt en hoe de behandeling het beste wordt ingezet.

Medisch

Applied Kinesiology (AK) is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (challenge) de oorzaak probeert te achterhalen van functiestoornissen die in het lichaam aanwezig zijn.

De reactie op het stimuleren, irriteren of sederen/verzachten van weefsels kan duidelijkheid geven over symptomen en behandelingstechnieken.

Door gebruik te maken van AK (arts, chiropractor, osteopaat, fysiotherapeut, tandarts) kan er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Zowel op structureel, biochemisch als ook op emotioneel vlak.

Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.

 


Het resultaat: een betere behandeling.

Door het uitvoeren van deze testen verkrijgt de specialist een beter totaalbeeld, en kan u dan of zelf behandelen of doorverwijzen naar een doelgerichte specialist.

Specialist worden?

Interesse als professional om Applied Kinesiology specialist te worden?

Word dan lid van ICAK Benelux, en volg een van onze opleidingen.