Applied Kinesiology is een diagnostische methode waarbij met specifieke spierfunctietesten een gezondheidsprobleem van een patiënt kan worden benaderd en of geëvalueerd.

De Amerikaanse chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het Applied Kinesiology-concept.

Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines zoals (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, etc.)

Op de eerste plaats is het belangrijk te weten dat het AK-concept twee fundamentele onderdelen bevat: de testuitvoering en de evaluatie van de spierfunctie.

Het testen van een spierfunctie vereist volledige aandacht voor elk detail dat de nauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden.

Indien men niet nauwkeurig de spiertest uitvoert, kan dat de testresultaten veranderen. Bevindingen van een spiertest zijn alleen bruikbaar als ze nauwkeurig zijn.

Met bovenstaand gegeven worden door ICAK onderwijsprogramma’s aangeboden en verder ontwikkeld door en voor professionals die werkzaam zijn binnen de reguliere en niet-reguliere gezondheidszorg.

Het spierfunctietesten is een onderzoek dat afhangt van kennis, kundigheid en ervaring van de onderzoeker. Daarom is het ICAK van mening dat het AK-concept voorbehouden moet zijn aan professionals met een (para)-medische achtergrond.

De leden van ICAK-Benelux zijn arts, tandarts, osteopaat, fysiotherapeut of chiropractoren.